Verdens sentrum ligger på venstresida

Røde kreasjoner og andre ting som kommer ut av verdens sentrum

Archive for the ‘Tromsø’ Category

Forbud av uadressert reklame

Posted by Sigurd den februar 5, 2008

Jeg sitter i Miljø, Energi og Transport-komiteen (MET) i kommunen, dermed bør jeg konstant tenke på måter å minske utslipp, bedre kollektivtilbud og effektivisere energibruk. ..eller no sånt.

Til dette møtet tenkte jeg på å fordype meg litt i temaet om postreklame. Bakgrunnen er at kommunen Aurskog-Høland i Akershus i fjor vedtok et kommunalt forbud mot uadressert postreklame (VG, Dinside, Stortinget, Nationen).

Jeg fant to internetsider som argumenterte for et slikt vedtak, og de mener at dette er en sak det er blitt jobbet med siden 1976: En temaside på Hvamenerpartiene og en underskriftskampanje med faktaside kalt neitakk.

For å oppsummere:

 • I dag kan man reservere seg mot uadressert reklame ved å feste et klistremerke på postkassen din. Du kan skaffe et slikt merke på Grønn Hverdag eller hos Posten. Man kan også reservere seg mot all markedshenvendelse (adressert) i Brønnøysundregisteret.
 • Klistremerke-reservasjonen blir lite brukt, men undersøkelser viser at opp mot 70-80 % av den norske befolkningen ikke vil ha uadressert reklame. Andre steder nevnes det at uadressert reklame utgjør 10,9% av en husstands totale papiravfall.
 • Det Aurskog-Hølands vedtak går ut på er å speilvende reservasjonsretten, slik at de som vil ha reklame kan sette en «ja takk»-lapp på postkassa. Slik vil man effektivt og drastisk senke utslipp og søppelproduksjon.
 • Miljøgevinsten er stor. Det blir operert med ulike tall på hvor mye reklame en husstand får i året. Grønn Hverdag opererer med 45 kilo uadressert reklame årlig, noe som på landsbasis tilsier i overkant av 60.000 tonn papir i året hvis 32% av husstandene setter en «ja takk»-lapp på postkassen. I Aurskog-Høland tilsier det 200 tonn årlig.
 • I tillegg til miljøgevinsten vil postverket drasse rundt på mindre post, kommunale søppelavgifter kan komme til å falle osv.
 • I Aurskog-Høland-saken truet Posten med søksmål hvis vedtaket ble stående. Posten har store inntekter gjennom uadressert reklame. Med bakgrunn i dette tok forslagsstillerne i Senterpartiet opp denne problemstillingen i Stortingets Utredningsseksjon, som konkluderte med at:
  • «Vi antar at et forbud mot direktereklame pr. post med mindre det foreligger
   forhåndsinnhentet samtykke må innføres ved lovendring. Det er mulig at et slikt forbud
   kan stride mot EØS-avtalen.»
 • «Antar» og «Det er mulig» tyder jo på at man egentlig bør prøve dette opp mot en domstol, men Aurskog-Høland tør ikke å hive seg inn i en slik rettsak og de kostnader det vil medføre. Dermed vil man ikke gjennomføre vedtaket i Aurskog-Høland. (Indre.no)
 • Istedet vil de: «oppfordre de husstander som ikke ønsker uadressert reklame til å aktivt klistre et «nei takk til reklame» skilt på sin egen postkasse. Kommunen kan foreta en utsendelse av et slikt klistremerke med informasjon om saken.»

I bunn og grunn er vel lærdommen at EØS-avtalen igjen stikker kjepper i hjulene for lokal-demokratiet og norsk miljøpolitikk. Denne gangen under påskudd for at det vil «hindre markedstilgangen». For min del vil jeg foreslå den milde varianten på MET-møtet på torsdag. At kommunen vil sende ut klistremerker og informasjon til alle husstander.

Det er nok reklame rundt oss. Det er ofte vanskelig å være mot reklame som finansierer busstoppene våre, som finansierer bladene vi leser, idrettslagene vi deltar i og så videre. Men reklame er ingen verdiskapning! Hvor stor er reklamebransjen i Norge? Gjør de noe nyttig? De jobber med å finne ut av hva som selger. Tenk hvis alle som jobbet med å finne ut hva som selger, heller jobber med å finne ut hva folk trenger.

Arrrgh. Reklame!

photo-0012.jpg

Posted in Politikk, Tromsø | 2 Comments »

WOW!!! En post!

Posted by Sigurd den januar 25, 2008

Ja, jeg har ikke oppdatert en eneste gang i januar. Presset ble for stort. Når man tar det lange steget fra Berkeley til Tromsø. (Ganske mange steg når jeg tenker på det), bør man jo skrive om alt man føler når man kommer tilbake til venner, familie og trygge opplevelser, man bør oppsummere et halvt år i USA, man bør fortelle om jula, om å begynne å studere historie igjen osv.

Men det gidder jeg altså ikke. Så, her er en kort oppsummering, så skal jeg begynne å blogge om det jeg føler for igjen. «No pressure», liksom.

 • Jeg reiste fra Berkeley i 12-tiden den 21. desember, landet i Tromsø i 18-tiden 22.desember, og har ikke hatt døgnrytme siden. Jeg mistet iPoden på toppen av det hele.
 • Jeg har blitt onkel til en liten tass som enda ikke har fått navn. Intill videre kaller jeg og broderen han for Conan, i mangel på noe bedre.
 • Jeg har flyttet inn med en gjeng fra Driv pluss noen til. Vi er 7 stykker, og det trådløse internettet funker ikke… Urk.
 • Jeg har hatt mitt første Miljø, Energi og Transport-komite-møte, og har allerede opplevd å bli usaklig banket ned av «min kjære» barndomsvenn fra Venstre som leder komiteen.
 • Jeg er med på å arrangere studiesirkel for unge Rødt-folk i Tromsø om boka «Sosialisme skapes ikke i himmelen». Første møte onsdag 6. februar. Kom! Kom!
 • Jeg er så smått begynt å studere igjen. 50 studiepoeng er jeg påmeldt i: Bacheloroppgave om «Renessanse, Handel, Teknologi og Italia». Russland og Arktis. Den Samiske Nasjon. Den Kalde Krigen. og Sammenlignende Europeisk Politikk.
 • Jeg har begynt å jobbe som frivillig bartender på Studenthuset Driv igjen. Samme gamle fulle gjengen, og jeg gleder meg vilt til første frivilligfest på søndag. «Driv-piene» er som vanlig de vakreste i byen.
 • Nyttårsaften ble feiret på toppen av en tidligere fabrikk, og vi ble alle fjortiser og lekte «Nøtt eller Sannhet» utpå natta.
 • Første kommunestyremøte er den 30. januar.

Det er godt å være tilbake.
Aurora og “Conan”

Aurora og «Conan»

Posted in Blogging, Livet, Tromsø | Leave a Comment »

Gilbert sier opp

Posted by Sigurd den desember 17, 2007

Mads Gilbert, lege, Palestinavenn, samfunnskritiker i lokal, regional og nasjonale debatter, og RV-profil gjennom mange år sier nå opp jobben sin som avdelingsleder på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN.)

Bakgrunnen er en avtale som er blitt inngått mellom UNN og Forsvaret, som i praksis gjør Forsvaret til arbeidsgivere for fire av sykehusets leger.

Gilbert er en av 40 leger har tidligere sendt et brev der de advarer mot denne sammenblandingen av det militære og det humanitære.

Mads Gilbert

Les mer i på nordlys.no

Posted in Blogging, Tromsø | 3 Comments »

Kommunestyremøte

Posted by Sigurd den desember 12, 2007

Det ble ikke mer studier i natt. Nå må jeg følge med på kommunestyremøtet på nett:

Kommunestyret

Den store saken er økt eiendomsskatt. Ellers er det kutt, kutt, plan, revidering, kutt, kompetansemidler, kutt osv. Den store synderen er staten som har gitt reelt mindre penger til kommune-Norge. Tromsø inkludert:

Økonomiprofessor og Rødtleder Torstein Dahle

Posted in Politikk, Tromsø | Leave a Comment »