Verdens sentrum ligger på venstresida

Røde kreasjoner og andre ting som kommer ut av verdens sentrum

Militant ateist eller kulturrelativist?

Posted by Sigurd den desember 9, 2007

Det er populært å blogge om religion. Det er et tema som opptar de fleste på en eller annen måte, om så bare på grunn av mediedebatter om Islam eller pga vår kristne kulturarv. Hjorthen har en pågående serie av sitater fra kloke menn som disser bibelen eller kristendommen. Undre la ut en link til et populærvitenskapelig foredrag av Richard Dawkins om militant ateisme. Ellers blir det jo alltid opprør i bloggosfæren når enkelte i kristenblogg ladder kanonen. Det er den militante ateismen som Undre tok opp som denne posten skal handle om. Og det anbefales å se Dawkins foredrag først, men ikke nødvendig. Dette er en lang post, så ta en kopp kaffe mens du leser.

Jeg har alltid vært blitt dradd mellom to standpunkter. Det jeg kan kalle det kulturrelativistiske, og det som Dawkins setter ord på som militant ateisme. Jeg vil gjerne være åpen og kulturrelativistisk til andre religioner og andre kulturer. Jeg vil ikke fordømme eller kaste stein i glasshus, noe jeg kanskje har lært i den human-etiske tradisjon. (Borgerlig konfirmert) Dette er jo så politisk korrekt som det bare kommer. Men samtidig er jeg gjennomsyret ateist og historiestudent, og vil gjerne avvise all religion som det humbug, tankespinn og opium det er. La meg utdype:
Et spørsmål som kan dukke opp i mine politiske debatter er: «Kan kristne være kommunister?» Svaret mitt er jo alltid da at: «Selvfølgelig kan de det.» For meg har det to årsaker: 1. Jeg vil gjerne at min politiske retning skal bli sterkere, og har ingenting i mot å kjempe skulder mot skulder sammen med kristne mot det kapitalistiske system, en mening jeg tror jeg deler med de fleste kommunister. 2. Å kjempe for et annet økonomisk system har lite med religion å gjøre. Man kan snakke om overbygning og basis, men «den andre verden» (som er mulig) skal jo være bygd på en nestekjærlighet og respekt som ikke dagens samfunn har mulighet å skape. Den må jo dermed også være åpen for alle religioner.

Et av problemene med hele merkelappen «Kristen» er jo at det betyr så mye forskjellig i dag. I cafe- og vorspiel-debatter svarer de aller fleste at de ikke tror på helvete, engler, skapelsesberetningen, syndfloden, at verden er et firesifret antall år gammel, osv. Slik jeg ser det velger «moderne nordmenn» ut deler av kristendommen ettersom hva man selv synes passer inn i sitt liv. Men da er det jo ikke en religion, da er det et livssyn. Man kan da virkelig forsvare kristne verdier uten å være kristen. At jeg er ateist betyr jo ikke at jeg har et «omvendt syn» på nestekjærlighet enn kristne. Man kan ta disse verdiene ut av den religiøse pakkeordningen, og dermed kunne leve under mer rasjonelle leveregler enn de kristendommen vil påføre oss. For å være veldig egosentrisk kan jo definere meg som en bedre kristen enn mange uttalte kristne jeg vet om. Det er jo bare å velge ut de kristne verdiene jeg vil ha, og hvis jeg kaller det kristendom, hvem skal da motsi meg?

Samtidig så ser jeg også de som kritiserer Islam generelt som en kulturell mindreverdig og arkaisk religion ved å sette den opp mot Kristendom. Jeg vil ikke kritisere fundamentalistisk Islam på den måten. Jeg vil kritisere Islam fordi den er en religion. Jeg kan peke til alle de barbariske tingene som er gjort i kristendommens navn i samme åndedrag som jeg snakker om omskjæring om 11te september. De fleste kristne i dag støttet ikke korstogene. De fleste muslimer i dag støtter ikke terror.

Religion kan gjøre mye godt, men i bunn og grunn er det en irrasjonell og vitenskapelig tilnærming til livet. Noen trenger åpenbart å tro at det var en overnaturlig makt som skapte verden, noe som for dem er like naturlig at alt bare eksisterte, eller ble skapt av en gass-eksplosjon. Jeg trenger ikke dette. Jeg kan ha en fullstendig materiell tilnærmelse til alle mine omgivelser. Samtidig har vestlig kultur en definisjon av det materielle og det abstrakte. Dette er en tankegang skapt av Platon, som har påvirket alle de midtøsten-baserte religionene. Kineserne har ikke denne tilnærmelsen av årsaker jeg har kort nevnt tidligere. Vi vestlige trenger dermed også å tro at det er et liv etter døden. Bevisstheten er jo abstrakt, den kan jo ikke forsvinne! I enkelte kulturer som ikke er påvirket av Platon er det ettermælet ditt eller begrepet «ære» som betyr noe etter døden. Det kan forklare deres syn på livet. For meg er det irrasjonelt å tro på et liv etter døden. Jeg kan se i øynene at jeg forsvinner, at jeg er «bare meg». Jantelov eller ikke…

Tradisjonen om å tolke religionen i lys av sitt samfunnshistoriske ståsted er gammel. I Ex.fac. lærer man at dette er en tradisjon som trekker seg tilbake til tidlig middelalder, allerede da var en god del av formaningene i det gamle testamente utdatert. En smarting fant da ut at man kunne tolke bibelen på flere måter. Les den allegorisk, les det moralsk, les den anagogisk. Uansett, la prestene gjøre tolkningen for deg. Dette ble videreutviklet, og tatt opp av hele det teologiske establishementet. (Noen kirkesamfunn leser fortsatt bibelen som ordrett Sannhet.)

Tilogmed i debatter i forkanten av det kommende demokratiske farsen valget for å bli verdens mektigste mann person blir denne myten trukket frem igjen fra klesskapet:

-En av disse kan være verdens mektigste person mann neste år?

At: «Do you believe in every word of the Holy Bible?» er ett av 34 spørsmål i en av de viktigste debattene i oppkjøringen til det amerikanske presidentvalget er absurd nok i seg selv. Dawkins snakker i foredraget om at amerikanske ateister organiserer seg for å få politisk innflytelse i den amerikanske politikken, slik de kristne har gjort. Det håper jeg virkelig de gjør.

Men tilbake til saken. Kristendommen tok altså opp ideen om at bibelen kunne tolkes på flere måter av en teolog i Nord-Afrika på 600-tallet. (eller no sånt) For min del føyer det seg inn i en lang rekke av menneskelig påvirkning på religionen. Det er ikke Kristendommen med stor K kristne tror på i dag. På samme måte er det ikke Islam med stor I det blir trodd på heller. Den religionen kristne nå tror på er omskapt av 2000 år med mennesker. Noen forklarer dette med at det er sånn det skal være. Gud og Jesus etter Han kom med et budskap i en viss historisk setting, og budskapet må omtolkes ettersom tiden forandres. Jeg mener det er omvendt. Kristne har beholdt det DE mener passer inn i deres kultur-historiske posisjon. Dermed tolker noen bibelen den ene veien, og andre tolker den den andre veien. På kirkemøtet i xxx vedtok kardinalene med et knapt flertall at kvinner faktisk hadde sjel. Hva hadde skjedd dersom de ikke hadde gjort det. Et annet eksempel er homofilisaken. Her eksemplifisert av en optimal amerikansk president:

Konklusjonen er altså at jeg ser på all religion som et ulogisk og historisk skapt fenomen, skapt som en reaksjon på strukturelle forhold som omgav folk på et gitt tidspunkt og gitt videre i generasjoner på generasjoner. Med andre ord har religion den samme definisjonen som det kultur har. Kristendommen var en av mange små religioner helt til den romerske keiseren så maktpolitisk nytte av den, tok den opp som statsreligion og påførte den befolkninga. Men spørsmålet er jo fortsatt. Jeg mener dette. Skal jeg prøve å påføre denne meningen på andre? Er ikke jeg like fundamentalistisk som Osama og Bush? Som Carl I. og Krekar? Som keiser Theodosius og Richard Dawkins?

Inntil videre tror jeg at jeg er militant ateist, men jeg er åpen for at noen kan argumentere godt for noe annet. Virrvarr, Hjorthen, Arnfinn, Undre, og egentlig alle andre i bloggosfæren. I disse juletider, hva er din personlige tilnærmelser til tema som religion og/eller ateisme? Dere er utfordret!

-Du finner dette innlegget på Propagandakanalen også.

20 kommentar til “Militant ateist eller kulturrelativist?”

 1. Hastur said

  Ang Dawkins så dukker det opp stadige interessante innlegg om den karen hjå Den Tvilsomme Humanist, som her.

  Eg bit meg merke i at du vil stå side om side med kristne i kampen mot kapitalismen. Vil du stå side om side med islamske grupper óg? Dei har jo utmerka seg dei siste tiåra med ein innbitt kamp mot vestleg økonomisk hegemoni. Kva med fascistane? Dei er jo minst like ihuga anti-kapitalistar, vil du stå side om side med dei óg når storkapitalen skal falle?

 2. Sigurd said

  Hehe, WordPress ville moderere deg siden du bruker så mange stygge ord…

  Det går en grense et sted. Målet helliger alltid middelet. Ja, jeg vil gjerne stå side om side med islamske kommunistparti, men ikke islamske terrorister eller fundamentalister. Jeg vil heller ikke stå side om side med fascistene. Spørsmålet om hvem som defineres som terrorister av hvem er også en debatt som kan tas, men den tar vi senere.

  Når det gjelder islamske kommunistparti, så er det mulig å samarbeide på sak, og samtidig kritisere dem. Det er mulig jeg trekker parallellen for langt, men jeg vil gjerne sammenligne det med f.eks. Rød Ungdom og Blitz.
  Rød Ungdom vil gjerne samarbeide med Blitz-miljøet når vi er enig. Blitz befinner seg generelt sett på venstresida politisk, og er ofte utmerkede samarbeidspartnere når man skal demonstrere for eller mot noe. (Har aldri bodd i Oslo, men dette er allikevel inntrykket mitt.)
  Men det er visse tilfeller der Blitz i mine øyne går for langt. Maskering og steinkasting kan kanskje tiltrekke oppmerksomhet, men det tar fokuset vekk fra saken man promoterer. Spesielt i det skandaleelskende tabloidmedia.
  Nå sier jeg verken at Blitz alltid hiver steiner, eller at Blitz som organisasjon organiserer steinkasting. Men hvis organisasjonen har en struktur som tillater at enkeltpersoner i rollen som «blitzere» tar det steget uten representalier, (så vidt jeg vet,) så kan man kritisere den delen av en organisasjon.
  Det kan man også gjøre hvis man samarbeider med islamske, eller kristne kommunister. Si, i all vennskap at, «den delen der synes vi ikke noe om, men vi burde samarbeide for vårt felles mål allikevel.»

  *Det er ikke meningen å blusse opp i Blitz-RU-debatten som raste for en stund siden. Dette er mine 50 cent, og jeg kan henvise til RU, Mimir, og Blitz, hvis noen lurer på noe om den saken.
  http://blitz.no/
  http://sosialisme.no
  http://sosialisme.no/mimir

 3. virrvarr said

  Ah. Som tidligere kristen og nå ivrig Dawkins-leser er dette en morsom utfordring. Jeg skal selvfølgelig skrive litt om problemstillingene dine opp mot julehøytiden ^.^

 4. abre said

  Siden jeg allerede har skrevet noe om disse tingene, linker jeg til disse postingene:
  Denne handler egentlig om etikk, og hvor den kommer fra, men jeg synes det er nokså midt i hva du snakker om.
  Denne er mer spesifikt om religiøs tro.
  NB: Begge er ganske lange.

  Ellers synes jeg kommunister ofte kan virke litt selvmotsigende når de snakker om en «rent materiell tilnærming», og samtidig later til å forvalte en «sannhet» i form av et ideellt mål som angivelig helliger middelet. Men det er kanskje en annen debatt?

 5. Hastur said

  WordPress er ei pingle! *fike rundt på wordpress*

  Men kvar går denne grensa di då? I demonstrasjoner sponsa av Attac og liknande grupper står jo småborgarlege venstreradikalarar side om side med høgreekstreme krefter og demonstrerar mot den internasjonale kapitalismen og denne fæslege globaliseringa. Så i slike tilfeller er det greit å samarbeide med fascistane… kanskje?

  Islamske kommunistparti skal du leite lenge etter, kommunistiske muslimar derimot kan du finne. Slik som det ulovlege kommunistpartiet i Sudan, der politbyrået tar pauser for å be. Ein må skille mellom noko som er islamsk (som i større grad er ein politisk benemning) og muslimsk (som benemner religion). Eg spurde deg om islamske grupper, som til dømes Hamas og Hizbollah, og land som Libya.

  Og Dawkins er ein utprega irriterande fyr. Så det er sagt.

 6. Undre said

  Jeg skvatt litt da jeg leste «militant ateist», men ja, jeg er vel det på sett og vis siden jeg aktivt vil at andre skal la være å tro på noen guder/guder.

  Og min personlige tilnærming til religion … Hmm… jeg skal tenke på det.

  Forresten burde du bli bedre kjent med Ars Ethica, Sigurd.

 7. Sigurd said

  Abre: Skal lese de i romjula.
  Ellers så er jeg helt klar på at jeg ikke har sannheten. Jeg tror og mener at kommunismen er et bedre økonomisk system enn kapitalismen. Jeg mener at med kapitalismen så går det utforbakke med miljø, tredje verden og at jeg mener at kapitalisme gjennom imperialisme skaper krig, mens kommunismen jobber mot imperialisme.

  Hastur: 1. Jeg har for det første ikke sett noen høyreekstreme på noen Attac-arrangement, men jeg skal prøve å ta poenget ditt. Hvis det er høyreekstreme saker som står på samme side av meg/partiet mitt o.l. i sak, så er ikke det et argument for å ikke støtte saken. I EU-debatten prøvde man seg jo med denne sammenligningen gang på gang. Da vil jeg/vi samarbeide med de i en organisasjon. Hvis det arrangeres en fakkeltog o.l. så vil jeg ta initiativ til at man lager en seksjon for «mitt ståsted» i det toget. Det kan høres sekteristisk ut, men det gjelder tross alt bare ekstreme tilfeller, som nazister, facister, terrorister o.l. Jeg har demonstert side om side med folk fra både Høyre og FrP i solidaritet til Palestina. (Tromsø er litt spesiell sånn sett.)

  2. Hamas, Hizbollah, Libya. – Jeg blir ikke å reise ned dit for å bli med i rekkene i kamp mot amerikansk imperialisme. Ikke inn i organisasjonelt samarbeid med andre ord. En utalelse vil bli noe sånt som at: «Vi er også mot amerikansk imperialisme, men vi støtter ikke de ekstreme tiltak dere tar mot dem.» Men man kan allikevel støtte progressive krefter inne i organisasjonen, noe som definitivt eksisterer innenfor Hamas.

  3. Har ikke lest noe Dawkins eller sjekket ut bakgrunnen hans. Men det han sier i fordraget jeg henviser til appellerer…

  Undre: Skal vi prøve å lage et litt mer politisk korrekt uttrykk på norsk?
  Ars Ethica er herved lagt til i feeden min på Illumio. Mitt feed-program.

 8. Undre said

  Ja, hva kan et annet ord for militant ateist være?

  Personlig tror jeg at jeg ville likt betegnelsen opplysningsateist eller noe liknende. Det er kunnskap, kunnskap og atter kunnskap som gjelder her.

  Forresten har jeg vel egentlig skrevet en del om det du etterlyser her:

  Undre forsøker virkelig å gi Gud en sjanse i evolusjonen

 9. Johangell said

  Meh, mennesker har lest det nye testamentet allegorisk og i lys av sin egen situasjon siden Anno kvart-over-Jesus. Nå kan det hende at jeg er veldig anakronisk, har tross alt ikke et studiepoeng historie, men folk må jo ha skjønt fra starten av at de ikke faktisk skulle sette seg ned og skjære av seg føttene når de fikk en trang til å synde? Jeg tror historiske utgravinger ville ha vist mange flere parkeringsplasser for handicappede i oldtiden om de først fant ut at budskapet var figurativt ment på 600-tallet.

  Jeg er i den leira som mener at det er ganske ubestridelig at det er meningen at bibelen skal kontinuerlig (stavepaven har dratt på ferie) tolkes – Hva er vitsen med å mekke evig visdom til en rase som har fri vilje og dermed er i konstant endring? At budskapet har blitt utnyttet og forvridd igjennom historien er vel vanskelig å argumentere i mot, men jeg tror også at det finnes de som genuint har lært noe av å lese det. Hva de som mener at bibelen skal tolkes ordrett anngår… De kan umulig ha lest den! (skal sjekke om den neste ultraortodokse jeg møter på har føtter eller klær laget av både bomull og polyester). Uansett, å kreve at folk skal tro på syndefloden, en genuin forskjell på solen og stjerner og kvinnens underlegenhet for å være kristen blir for meg ganske søkt. Må man mene at afghanere kriger for å få et avbrekk i landbrukets kjedsomhet for å synes at Engels tidvis sa smarte ting? Noen ting i bibelen ga kanskje mening i et tankesett som eksisterte i et samfunn ubegripelig langt unna vårt eget, andre må vi vedgå at er skrevet av mennesker med menneskelige agendaer – det må være lov å tolke.
  (selvfølgelig kan det hende at jeg tar feil. Det er en overhengende fare for at jeg blir til kompost når jeg dør, og ikke så mye mer. Det ville heller ikke sjokkere meg om jeg ble stoppa på perleporten av en fyr som bare snakket hebraisk og ville sjekke om tissen min var hel. Sjokkere, nei – overraske, Ja).

  To ting slår meg:
  -«Allegory». Dette høres ut som noe en tidligere amerikansk visepresident dreiv med. Snart tar han vel credit for dette begrepet også, den sniken. http://www.snopes.com/quotes/internet.asp
  – Hva ville Popper sagt om døden etter døden? Som teori er den ca. like vanskelig å falsifisere som livet etter døden. Tricky.

  Anyway, du karakteriserer religion som en irrasjonel tilnærming til livet, men, selv om jeg ikke kunne vært mer enig, må jeg spørre om det finnes noen alternativ? Hva i alle dager er en rasjonell tilnærming til livet?

  Jeg imponeres stadig over at vi er bestevenner 😛 (ikke egentlig, det er faktisk ganske logisk, men det var en fin og dramatisk måte å avslutte innlegget på) (tilbake til arverett!)

 10. Hastur said

  Eg kjenner hardbarka nynazistar som har stått side om side med venstreradikalarar under anti-krigs og anti-globaliseringsdemonstrasjoner, men eg trur ikkje dei vart attkjendt. Eg seier ikkje at det underbygger målet til aksjonen eller saka… men det er vel kanskje lurt å ta med seg at det er mange med i den «anti-kapitalistiske båten», både kristne, islamistar og fascistar. Eit godt døme der nynazistar og kommunistar har felles sak er jo faktisk Palestina-saka. Det er eit nydleg samrøre, som berre vert meir forvirra av høgreekstreme israelarar med nazi-fetisjisme 😉

  Men om du ikkje støtter Hamas sin kamp og verkemiddel mot imperialismen? Kva verkemiddel er du villig til å støtte då? Eg lurar stadig på kvar dine grenser går.

  Eg personleg trur eg har spora fullstendig av Dawkins. Kan dra det inn med at du må gjerne lese han, eller sjå ein dokumentar med han. Eg trur eg har dokumentarserien basert på the God Delusion og eit par andre, om du vil ha. Eg har nokre vakre saker om kvifor du bør konvertere til Islam óg.

 11. Sigurd said

  J: Hvis bibelen skal tolkes kontinuerlig, hvorfor ikke bare droppe bibelen som ledesnor. og heller basere sitt livssyn og moralgrunnlag på det smarte folk sier om livssyn og moral
  Historikertilnærmelsen min til temaet er at, «jeg ser hvilke mekanismer som får mennesker til å danne, videreføre og ende på religioner.» Bibelen er Guds ord, fordi det er det vi blir lært av vår foregående generasjon. Hvis du er født i India er det hinduisme og sikh-isme? som er Sannheten. Hvis du er født i Japan er det Shinto som er sannheten, og er du født inn i en mormonsk familie er det sannheten.

  Hvordan kan kristne være så egoistiske at de hevder at de har rett, og alle andre tar feil? Arv, kultur og maktpolitikk har bestemt hvem som er kristne i dag, ja kanskje tilogmed at kristendommen i det hele tatt eksisterer.

  Popper meg her og Popper meg der.* Det er umulig å falsifisere at det finnes et liv etter døden. Det er også umulig å falsifisere at de finnes rosa måser hvis de ikke eksisterer.

  BF4L!

  Hastur:
  For å fortsette å snakke billedlig: Høyreekstreme, islamister og fascister kan gjerne være med i den anti-kapitalistiske båten. Men hvis de begynner å stake ut kursen og tar over styringa, så hopper jeg i livbåten og begynner å ro i den riktige retningen. Ville ikke du ha gjort det samme?

  I spørsmålet om riktige virkemidler og støtte, så vil jeg danne en fast grense, men en bevegelig en. Det er mange faktorer som er i spill samtidig, så jeg vil ta det fra sak til sak. Bevegelsen for sosialisme-forumet (som faktisk kan anbefales) har det som et ankepunkt mot Rødt at vi går for langt i støtten til enkelte grupper i Midtøsten. Hvis du vil ha ynge og eldre menns sinte innlegg om saken kan du sjekke ut det.
  http://www.bevegelsen.no/forumet/index.php3?site=bevegelsen&bn=

  *Beklager, dette var en usaklig hersketeknikk.

 12. Hastur said

  Mi støtte til ytterleggåande grupper i midtausten er relativt velkjendt, men eg avfeiar ein kvar kritikk om krigshisseri og anti-semitisme med at eg er ein fredens mann og berre ønskjer ein gedigen gruppeklem, Insh’Allah.

  Og kva eg ville ha gjort om dei tok styringa? Det ville vere å røpe meg, ville det ikkje? Kva om eg meiner at dei allereie har tatt styringa over anti-kapitalismen. Kva om eg luktar misforstått fascisme blant dei mange leninistane som framleis vandrar fritt der ute? Kva om eg ser Attac sine gjeve anti-kapitalisme som ikkje noko anna enn eit nostalgisk vern om den nasjonale kapitalismen og eit drastisk steg bakover? Nei, no vart det mykje kanskje. For det er altfor seint i Noreg til å ha meininger om noko som helst.

  Fint forum forresten, liker særleg den eine tråden eg såg der dei omtaler framandgjering med det fine ordet «alienasjon». Knall, då er du med på notene altså… kanskje vi burde gjenninføre alienist som kurant namn på hjernekrymparar?

 13. Weinberg said

  Interessant og godt innlegg.

  Første tanker: Jeg synes det er viktig å argumentere for sitt syn, påpeke alle de logiske bristene ved religionen, utfordre de religiøse, vise til historien osv. Spørsmålet er vel hvordan man definerer militant ateisme, er det f.eks. (1) bare det som er påpekt over, er det (2) å gå direkte inn for å «frelse» noen fra religion eller er det (3) regelrett å ville forby religion? Jeg synes (1) er det akseptable her.

  I tillegg synes jeg det er viktig å jobbe for at staten ikke har noen religion, at alle trossamfunn skal likebehandles og å kjempe mot religions innflytelse over staten – religion bør være en privatsak.

  For ordens skyld:
  Angående økonomisk system er jeg helt uenig med deg, men det er en annen debatt.

 14. Sigurd said

  Det er en mellomting mellom å gå inn for å «frelse» religiøse til å bli ateister, og å sitte på ræva og holde kjeft.
  Å prøve å møte religion med debatt er vanskelig, for de har gjerne et retorisk trumfkort i ermet. «Tro» eller på engelsk: «Faith». Man kan ikke debattere mot slikt, men man bør prøve igjen og igjen. Møte argumenter med argumenter i debatt. Å «frelse» har en ovenfra og ned holdning det lukter Bush av.

  Er religion en privatsak? Var korstoget en privatsak? Eller for å si det litt mer moderne, er omskjæring av barn en privatsak? Eller er obligatorisk kristendomsundervisning en privatsak? Kristendom og Islam er to frelserelgioner, og de promoterer begge at man skal ut i verden for å omvende dem til Den Ene Rette Religion. Da er det ikke mye privat igjen i den saken.

 15. abre said

  Man skal selvsagt være åpen om hva man mener, og man bør kunne debattere hva som helst. Men hvis man er imot at religiøse trer sitt livssyn ned over hodet på andre, bør man også avstå fra dette selv.

  Dessuten: Troende er neppe troende bare fordi de har oversett et eller annet poeng som vi kjapt kan gjøre dem oppmerksom på i en diskusjon. De vet i store trekk nøyaktig det samme som oss andre.

  I den grad informasjon ville kunne gjøre noe fra eller til, skal det mer til enn agitasjon og debatt. Og da må initiativet komme fra den troende selv. Problemet er at man oppsøker sjelden frivillig noe som kan komme til å snu opp-ned på ens egen overbevisning. Jeg har f.eks. prøvd å oppfordre religiøse som tviler på evolusjon om å lese Richard Dawkins. Jeg vet ikke om det ville ha hatt innvirkning på deres tro om de hadde lest slike bøker, men jeg tror de lar det være bl.a. fordi de er religiøse.

  Dette gjelder til en viss grad de fleste av oss. Vi leser helst det som bekrefter det vi mener fra før, mens vi har en tendens til å unngå det som utfordrer meningene våre.

 16. comradearnfinn said

  Jada, skal slenge opp noe når vi kommer enda litt tettere opp mot jol.

 17. […] gang i tiden tægget Sigurd meg til å skrive om mitt personlige forhold til religion. «Som om det kommer til å gå,» tenkte jeg. «Jeg kan jo ikke skrive en bloggroman, Sigurd. Glem […]

 18. virrvarr said

  Bwahahahhaha- jeg har faktisk svart på forespørselen din, du trege blogger!

 19. pEDER said

  Det er rart at noen som karakteriserer religion bruker så mye tid til å engasjere seg og debattere om det. Det er ikke vanskelig å se at argumentasjonen likner den som ekstreme religiøse retninger benytter. Alle som ikke mener det samme som meg er enten dumme eller lurt. (samme sak kanskje)

  Og å trekke frem barbariet i religion uten samtidig å trekke frem barbariet som er skjedd i kjølvannet av darwinismen og andre tenkere er utrolig sneversynt. 1800 tallets imperialisme hadde selvfølgelig visse religiøse motivasjoner, men viktigere var argumentasjonen rundt rasenes utvikling og «survivel og the fittest» Den vestlige verden var kommet lengre utviklingsmessig og utviklet seg innen humanismen og filosofi til en livsanskuelse som var langt overlegne Afrikas primitive stammer. Det var Europas plikt å lede Afrika på den rette og opplyste vei, og dette var mer motivert av opplysningstidens idealer en religiøse idealer. Denne retningen inne darwinismen blir ofte kalt sosialdarwinisme.

  Å hevde at religionen er misbrukt barbarisk uten å samtidig innse opplysningsidealet er misbrukt på samme måte blir unyansert. Det at Adolf Hitler visstnok var katolikk har lite å gjøre med det som skapte troverdighet for filosofiene som fikk fotfeste i Tyskland og store deler av Europa. Darwins klassifisering i arter og raser ble brukt for alt det var verdt, og den ariske rasen ble benevnt som den suverene, mens jøder, sigøyner osv ble ansett som mindreverdige raser. Like lite som religionen forfekter at det skal foretas overgrep tror jeg nok ikke det er opplysningsidealets intensjon å fremme masseutryddelser av folkegrupper. Ikke desto mindre er det utvilsom benyttet som argumentasjon for utryddelse av jøder og andre grupper. Så til alle ateister med støtte i humanismen og opplysningstiden. Klapp igjen og fei for egen dør.

  Det mest bekymringsverdige er den totale intoleransen for andres meninger og tro jeg ser hos mange ateister utviser. Dette er i sterk motsetning til mange av opplysningstidens tenkere som slett ikke var ateister, men kristne.

 20. […] gang i tiden tægget Sigurd meg til å skrive om mitt personlige forhold til religion. «Som om det kommer til å gå,» tenkte jeg. «Jeg kan jo ikke skrive en bloggroman, Sigurd. Glem […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: